โรบอต...ยอดมนุษย์จักรกล
Download
Share
picture

โรบอต...ยอดมนุษย์จักรกล

ISBN : 9789744394040

Series name : รู้ทันวิทย์ คิดทันโลก

Auther name : Dae Soo-Shin ผู้แปล สุทธา ไชยารัศมี

Copy : etc.

Product detail

นำเสนอเนื้อหาตามขั้นตอนนี้เพื่อมุ่งหวังให้เด็กๆ มีพลังวิเศษ เเละมีจิตซึมซับรับข้อมูลวิทยาศาสตร์มาประยุกต์กับโลกการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างสนุกสนานเเละมั่นใจ ซึ่งเนื้อหาภายในเล่มได้ให้ความรู้ เรื่องหุ่นยนต์เคลื่อนไหวได้อย่างไร หุ่นยนต์คืออะไร ใครคือคนแรกที่นิยามคำว่า "หุ่นยนต์" กฏสามข้อของหุ่นยนต์คืออะไร หุ่นยนต์มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งจะทำให้เด็กๆ รู้จักโลกของวิทยาศาสตร์ดียิ่งขึ้น อ่านเข้าใจง่าย เนื้อหาอ้างอิงหลักสูตรระดับประถมศึกษา

Related Products