รู้ทันภัยวัยแรกรุ่น
Download
Share
picture

รู้ทันภัยวัยแรกรุ่น

ISBN : 9789744392084

Series name : เรียนรู้สู่วัยแรกรุ่น

Auther name : Felicia Law / Compilers, Other ผู้แปล อารัมภ์ เอี่ยมละออ

Copy : etc.

Product detail

เรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาของตัวเองและปัญหาชุมชน ในเรื่องการติดยา การขาดความรับผิดชอบ การลงโทษ ความไม่เท่าเทียมกัน การถูกข่มขืน การหลงผิด การมีสิทธิตามกฎหมายในเรื่องการทำงาน การทดลองงาน การเรียนรู้เกี่ยวกับบทลงโทษทางกฎหมาย เช่น การลงโทษ การถูกจับกุม การชกต่อย เป็นต้น

Related Products