สตีเวน ฮอว์กิง
Download
Share
picture

สตีเวน ฮอว์กิง

ISBN : 9789744393371

Series name : หลักคิดพิชิตความสำเร็จ

Auther name : Hur Nan-Hee ผู้แปล เทียมจันทร์ สังขพันธานนท์

Copy : etc.

Product detail

สตีเวน ฮอว์กิง วัยเด็กได้เข้าเรียนหนังสือที่โรงเรียนเซนต์แอลแบน จากนั้นเข้าศึกษาต่อสาขาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ ต่อมาได้เข้าศึกษาที่ทรินิตีคอลเลจ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ในสาขาจักรวาลวิทยา และได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต หลังจากนั้นก็ได้รับการคัดเลือกเป็นนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ในต้นทศวรรษ 1960 สตีเวน ฮอว์กิงก็มีอาการที่เรียกว่า Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) อันเป็นอาการผิดปกติของระบบประสาทโดยไม่ทราบสาเหตุ และมีผลกับประสาทสั่งการนั่นคือ เส้นประสาทที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อส่วนนั้นจะอ่อนแรงลงจนเกือบเป็นอัมพาต แต่เขายังคงทำงานวิชาการต่อไป

Related Products