เปิดโลกประวัติศาสตร์ สุโขทัย

Download
Share

เปิดโลกประวัติศาสตร์ สุโขทัย

ISBN : 9786167125039

Series name : เปิดโลกประวัติศาสตร์

Auther name : สุทธิ ภิบาลแทน และคณะ

Copy : etc.

Product detail

หนังสือที่นำเสนอในรูปแบบเชิงประเด็นปัญหา เพื่อให้ได้คำตอบที่หลากหลายในแง่มุมต่างๆ ในการเปิดโลกประวัติศาสตร์ไทย โดยเฉพาะประวัติศาสตร์สุโขทัย ทั้งด้านสังคม การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่รัชสมัย พร้อมเกร็ดน่ารู้ต่างๆ มากมาย ซึ่งจะช่วยให้คุณรู้จักและเข้าใจประวัติศาสตร์ในยุคสมัยของสุโขทัยได้ดียิ่งขึ้น

Related Products