ไฟฟ้า จ้าวแห่งโลก
Download
Share
picture

ไฟฟ้า จ้าวแห่งโลก

ISBN : 9786168090787

Series name : พลังคิด นักวิทย์น้อย

Auther name : Yoon Song-Eun ผู้แปล พีริยา พงษ์สาริกัน

Copy : etc.

Product detail

ให้ความรู้เรื่องไฟฟ้า โรงงานไฟฟ้าประเภทต่างๆ แหล่งกำเนิดไฟฟ้า การเดินทางของไฟฟ้าจากโรงงานไฟฟ้าสู่บ้านเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ ปรากฏการณ์ไฟฟ้าสถิต

Related Products