เหล็กกล้ากับน้ำเกเร
Download
Share
picture

เหล็กกล้ากับน้ำเกเร

ISBN : 9789744394484

Series name : พลังคิด นักวิทย์น้อย

Auther name : Kim Young-I ผู้แปล พีริยา พงษ์สาริกัน

Copy : etc.

Product detail

ให้ความรู้เรื่องเหล็กและการเกิดสนิม กระบวนการนำเหล็กมาใช้ประโยชน์ สมบัติของเหล็ก ประโยชน์ของเหล็ก เครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่ทำจากเหล็ก

Related Products