คาน...แรงสมดุลทุ่นน้ำหนัก
Download
Share
picture

คาน...แรงสมดุลทุ่นน้ำหนัก

ISBN : 9789744394286

Series name : โรบอตเอกซ์คู่หูสมองเพชร

Auther name : Gerry Bailey ผู้แปล สุทธา ไชยารัศมี

Copy : etc.

Product detail

ร็อบโบ้กับร็อบบี้ช่วยกันทาสีผนังห้องทดลองเครื่องกล โดยร็อบโบ้อาสาทาผนังด้านบน ส่วนร็อบบี้ทาผนังด้านล่างทำให้สีที่ทาไม่เท่ากัน ร็อบโบ้จึงคิดหาวิธีทาสีผนังทั้งด้านบนและด้านล่างไปพร้อมๆ กันด้วยการนำหลักการของคานมาใช้ จากนั้นร็อบโบ้ก็อธิบายหลักการทำงานของคานให้ร็อบบี้ฟังว่า คานต้องประกอบด้วยแรงกระทำ แรงต้าน และจุดหมุน ซึ่งจุดหมุนจะอยู่ใต้คานตำแหน่งใดก็ได้ พร้อมยกตัวอย่างเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เช่น รถยก รถเข็นล้อเดียว ที่เปิดกระป๋อง รถขุด ที่ใช้หลักการของคานเข้ามาช่วย จากนั้นสองพี่น้องก็นำหลักการของคานมาสร้างเครื่องยิงลูกบาสเกตบอลลงตาข่ายให้ได้อย่างแม่นยำ

Related Products