ครอบครัวพอเพียง
Download
Share
picture

ครอบครัวพอเพียง

ISBN : 9789744392893

Series name : ปกปัก รักษ์โลก

Auther name : Choi Yoon-Jeong ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์

Copy : etc.

Product detail

วิถีชีวิต...เศรษฐกิจพอเพียง
ครอบครัวหนึ่งใช้ชีวิตรีบเร่งวุ่นวายในเมืองใหญ่ ต้องฝ่าฟันรถติดและเสพควันพิษทุกวัน
วันหนึ่ง ครอบครัวนี้ได้มีโอกาสไปเที่ยวหมู่บ้านแช่มช้าที่ผู้คนมีวิถีชีวิตเรียบง่ายพอเพียง
มีสุขภาพแข็งแรง ทำให้เรียนรู้ว่านี่คือความสุขที่แท้จริง
ครอบครัวนี้จะกลับมาจัดการกับชีวิตยุ่งเหยิงวุ่นวาย และดำเนินชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างไร

Related Products