เพื่อนบ้านนักแบ่งปัน
เพื่อนบ้านนักแบ่งปัน

Share
Share

ISBN : 9789744392466

Series name : สนุกเล่น สนุกคิด คณิตรอบรู้

Auther name : Choi Yun-jeong ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์

Copy : etc.

Product detail

ครอบครัวหมีกับครอบครัวลิงเป็นเพื่อนรักกัน มีอะไรก็จะแบ่งปันและช่วยเหลือกันเสมอ พอเก็บเกี่ยวพืชผลต่างๆ ได้ก็จะนำมาแบ่งเป็นส่วนๆ เท่ากัน และเมื่อหัวหน้าครอบครัวนำไปแบ่งให้สมาชิกก็จะแบ่งให้เท่าๆ กันเสมอ เป็นการสอนให้เด็กรู้เรื่องการหารเลขไม่เกิน 6 และยังสอดแทรกคุณธรรมเรื่องความมีน้ำใจด้วย

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB