รักชาติ รักบรรพบุรุษไทย
Download
Share
picture

รักชาติ รักบรรพบุรุษไทย

ISBN : 9786164720282

Series name : รักไทย ภูมิใจชาติ

Auther name : ปิยพร เศรษฐศิริไพบูลย์

Copy : etc.

Product detail

นำเสนอเนื้อหาในรูปแบบของการเล่าเรื่อง โดยมีตัวละครเป็นช้างซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาติไทย
เป็นตัวดำเนินเรื่องเกี่ยวกับบรรพบุรุษไทย พร้อมทั้งแทรกความรู้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
ในแต่ละตอน เพื่อให้เด็ก “รักและภูมิใจในความเป็นไทย” นำเสนอด้วยภาพวาดเป็นหลัก
และตอนท้ายจะเป็นกิจกรรมให้เด็กลงมือทำ โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 4 ตอน ได้แก่ ร่มเกล้าชาวไทย แผ่นดินถิ่นประวัติศาสตร์ พระบารมีปกเกล้า วีรกรรมรำลึก

Related Products