นิทานภาพ หนูจะทำตามคำพ่อ
Download
Share
picture

นิทานภาพ หนูจะทำตามคำพ่อ

ISBN : 9786169269809

Series name : ชีวิตดีงามตามคำพ่อสอน

Auther name : รศ. ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์

Copy : etc.

Product detail

ภายในเล่มแบ่งออกเป็นนิทานภาพเรื่องสั้นๆ 5 เรื่อง คือ
1. กระเป๋าเงินใคร เป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงที่เก็บกระเป๋าเงินได้แล้วนำไปคืน ให้ข้อคิดในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต
2. กล้ากลับใจ เป็นเรื่องราวของเด้กผู้ชายที่ไม่ตั้งใจแล้วกลับใจหันมาตั้งใจเรียน ให้ข้อคิดในเรื่องการตั้งใจเล่าเรียนเป็นสิ่งสำคัญ
3. ใบบัวไม่ชอบอ่านหนังสือ เป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงที่อ่านหนังสือไม่ออกแต่ก็พยายามเรียนรู้จนอ่านหนังสือได้คล่องและได้รับรางวัลนักอ่านยอดเยี่ยม ให้ข้อคิดในเรื่องสร้างนิสัยรักการอ่าน
4. จุ๋มจิ๋มจอมขยัน เป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นหมอจึงตั้งใจเล่าเรียน ให้ข้อคิดในเรื่องของความขยันหมั่นเพียรศึกษาเป็นความรู้ที่จะนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนได้
5. กระปุกวิเศษ เป็นเรื่องราวของเด็กผู้ชายอยากได้ของเล่นจึงตั้งใจอดออมเพื่อซื้อของเล่นเอง ให้ข้อคิดในเรื่องความประหยัดอดออม
- ถ่ายทอดพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มาถ่ายทอดในรูปแบบของนิทานภาพ
- สอดแทรกข้อคิดและคำสอนตามพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส
- ออกแบบให้มีภาพที่สวยงามมีสีสันสดใสที่ดึงดูดใจ มีเนื้อเรื่องที่น่าอ่านและน่าติดตาม
- เหมาะสำหรับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

Related Products