เครื่องบิน เที่ยวบินความรู้สู่ท้องฟ้า

Download
Share
picture

เครื่องบิน เที่ยวบินความรู้สู่ท้องฟ้า

ISBN : 9786167139968

Series name : ความรู้คู่วัยเยาว์

Auther name : ควอน จิ-ดัค ผู้แปล ณิชกานต์ เพียรล้ำเลิศ และปวันลดา กรรณบูรพา

Copy : etc.

Product detail

การเตรียมความรู้ให้พร้อมก่อนขึ้นเครื่องว่ามีขั้นตอนอย่างไรนั้น คือสิ่งสำคัญที่พวกเราทุกคนควรรู้ ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มตรวจสอบสัมภาระก่อนขึ้นเครื่อง การปฏิบัติตนเมื่ออยู่บนเครื่อง และเมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นไปจนถึงการเตรียมความพร้อมของเครื่องบินเพื่อนำผู้โดยสารไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัย

Related Products