ท่องจักรวาล เที่ยวเดินทางไร้ขอบเขต

Download
Share
picture

ท่องจักรวาล เที่ยวเดินทางไร้ขอบเขต

ISBN : 9786167139944

Series name : ความรู้คู่วัยเยาว์

Auther name : จุง ชาง-ฮุน ผู้แปล ณิชกานต์ เพียรล้ำเลิศ และปวันลดา กรรณบูรพา

Copy : etc.

Product detail

ปัจจุบันความกว้างใหญ่ของจักรวาลไม่ใช่เรื่องลี้ลับหรือไกลตัวพวกเราอีกต่อไป เมื่อมนุษย์มีการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีด้านอวกาศอย่างต่อเนื่องจนสามารถส่งอุปกรณ์และยานอวกาศขึ้นไปสำรวจดาวทั้งในระบบและนอกระบบสุริยะ รวมถึงจักรวาลไดสำเร็จ

Related Products