พันธุกรรม สายสัมพันธ์จากพ่อแม่

Download
Share
picture

พันธุกรรม สายสัมพันธ์จากพ่อแม่

ISBN : 9786167139906

Series name : ความรู้คู่วัยเยาว์

Auther name : ลี มยุง-จิล ผู้แปล ณิชกานต์ เพียรล้ำเลิศ และปวันลดา กรรณบูรพา

Copy : etc.

Product detail

คนเราต่างมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันไป แต่การที่เรามีหน้าตาเหมือนพ่อแม่หรือคนในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นปู่ ย่า ตา ยาย เป็นเพราะยืนที่อยู่ภายในร่างกายนั่นเอง ยืนจะถูกถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งทำให้ลักษณะเด่นของแต่ละครอบครัวถูกส่งต่อกันผ่านทางยีนนี้

Related Products