ออกซิเจนจอมวุ่น
Download
Share
picture

ออกซิเจนจอมวุ่น

ISBN : 9786167139487

Series name : รู้วิทย์ คิดเป็น

Auther name : ยู โฮ ซุน ผู้แปล กันต์ วงก์พงศา

Copy : etc.

Product detail

จีเฮเล่นชิงช้าแกว่งไปมา แต่ไม่นานก็มีรอยสีแดงเปื้อนที่มือของเธอ แม่บอกเธอว่านั่นเป็นรอยสนิม ที่เกิดจากการที่เหล็กสัมผัสกับก๊าซออกซิเจนนานๆ จึงทำให้เนื้อเหล็กกร่อนเกิดเป็นรอยสนิม และทำให้เปราะและหักง่าย ปฏิกิริยาระหว่างเนื้อวัสดุกับออกซิเจนเรียกว่าออกซิเดชัน โลหะอื่นๆ ก็เกิดการออกซิเดชันลักษณะนี้ด้วย ยกเว้นทองคำ นอกจากนี้การออกซิเดชั้นยังเกิดกับผลไม้ด้วย เช่นแอปเปิลที่ปอกไว้สัมผัสกับออกซิเจนจะกลายเป็นสีน้ำเพราะสารชนิดหนึ่งในแอปเปิลเกิดการออกซิเดชัน แต่ออกซิเดชันมีความสำคัญต่อการเผาผลาญอาหารในร่างกายของเรา เราสามารถป้องกันสนิมได้โดยการทาสีป้องกันสนิม หรือกำจัดสนิมโดยการรีดักชันคือใส่เหล็กที่เป็นสนิมในเตาเผาพร้อมกับสารชนิดหนึ่ง การออกซิเดชันจึงไม่ได้มีแค่โทษแต่ก็มีประโยชน์ด้วย

Related Products