สถานะสสาร
Download
Share
picture

สถานะสสาร

ISBN : 9786167139463

Series name : รู้วิทย์ คิดเป็น

Auther name : ซุง เฮ ซุก ผู้แปล กันต์ วงก์พงศา

Copy : etc.

Product detail

เด็กหญิงกำลังเล่นของเล่นในห้อง เธอเริ่มสังเกตว่าของเล่นบางชิ้นมีรูปทรงคงที่ สิ่งที่มีลักษณะเช่นนี้เรียกว่าของแข็ง พอเธอไปยังห้องอาหารเธอเกือบทำน้ำที่อยู่ในอ่างปลาหกเลอะเทอะ น้ำเป็นของเหลวที่รูปทรงเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุ สิ่งที่มีลักษณะเช่นนี้เรียกว่าของเหลว ตอนที่เธอเล่นเป่าลูกโป่งกับเพื่อน เธอรู้ว่าลมเข้าไปอยู่ในลูกโป่งทำให้ลูกโป่งพองได้แม้จะมองไม่เห็นลมก็ตาม สิ่งที่มีสถานะแบบนี้เรียกว่าก๊าซ พอเด็กหญิงไปโรงเรียนคุณครูก็สอนเรื่องสถานะของสสารทำให้ได้รู้ว่าอนุภาคของของแข็งจะยึดเกาะกันแน่น อนุภาคของของเหลวจะยึดตัวกันอย่างหลวมๆ ส่วนอนุภาคของก๊าซจะเกาะกันน้อยและเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ นอกจากนี้สสารที่อยู่รอบตัวเรายังสามารถเปลี่ยนสถานะได้ด้วย เช่น เมื่อของแข็งได้รับความร้อนก็จะกลายเป็นของเหลวได้ เมื่อของเหลวได้รับความร้อนก็จะกลายเป็นก๊าซได้เช่นเดียวกัน

Related Products