ทดลองวิทย์ @ Home 2
Download
Share
picture

ทดลองวิทย์ @ Home 2

ISBN : 9786167139326

Series name : ทดลองวิทย์@Home

Auther name : โทมิสลาฟ เซนแคนสกี ผู้แปล วรรณกร วุฒิวัฒน์

Copy : etc.

Product detail

การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ เป็นการพยายามที่จะเข้าใจเหตุการณ์และประสบการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว การทดลองวิทยาศาสตร์ง่ายๆ โดยอาศัยอุปกรณ์ที่หาได้ใกล้ตัว จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความสนใตและเรียนรู้วิทยาศาสตร์มากขึ้น การทดลองในหนังสือเล่มนี้ จะเป็นการทดลองเดพิ่มเติมจากเล่มที่ 1 เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ แรงโน้มถ่วง และแม่เหล็ก เป็นต้น

Related Products