Sherlock Holmes : The Hound of the Baskerviles
Download
Share
picture

Sherlock Holmes : The Hound of the Baskerviles

ISBN : 9786167125343

Series name : นวนิยายคลาสสิกอมตะโลก

Auther name : Sir Arthur Conan Doyle

Copy : etc.

Product detail

เซอร์ชาลส์ บาสเคอร์วิลล์ มหาเศรษฐีสูงวัยเจ้าของคฤหาสน์บาสเคอร์วิลล์ฮอลล์
ที่โยงใยเกี่ยวพันถึงคดีแย่งชิงมรดกประจำตระกูล ตำนานสุนัขล่าเนื้อแห่งตระกูลบาสเคอร์วิลล์
ที่เล่าลือแต่เพียงผู้เดียวฆาตกรดำเนินการตามแผนร้ายได้อย่างแยบยล ปกปิดฐานะที่แท้จริงของตน
ไว้พร้อมกับแอบแฝงกันต่อมาหลายชั่วอายุคน เซอร์ชาลส์ บาสเคอร์วิลล์ ทายาทคนสุดท้ายของตระกูล
ผู้มีสิทธิอันชอบธรรมตามกฏหมายในทรัพย์สินทั้งหมดคือเป้าหมายหลักที่ฆาตรกรต้องกำจัดให้พ้นทาง

Related Products