ท้าวแสนปม
Download
Share
picture

ท้าวแสนปม

ISBN : 9786167279251

Series name : วรรณกรรมล้ำค่า

Auther name : พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

Copy : etc.

Product detail

พบกับวรรณคดีก่อนนอนแสนสนุก เรื่องราวของ "ท้าวแสนปม" เจ้าชายร่างกายปุ่มปม อัปลักษณ์ ด้วยความงดงามของ "พระธิดาอุษา" แห่งเมืองไตรตรึงษ์ "พระชินเสน" ใคร่จะเห็นให้ประจักษณ์แก่สายตา จึงปลอมแปลงกายาให้หน้าตาอัปลักษณ์ ร่างกายเต็มไปด้วยปุ่มปม "รุงรังดังหนึ่งอนาถา" เปลือกนอก หรือ เนื้อใน ที่จะมีความสำคัญกว่ากัน ร่วมพิสูจน์รักแท้และความกตัญญูของ "ท้าวแสนปม" ได้ ณ บัดนี้

Related Products