การ์ตูนคำกลอน อีสปสอนคติธรรม

Download
Share
picture

การ์ตูนคำกลอน อีสปสอนคติธรรม

ISBN : 9786167139784

Series name : คุณธรรมนำความรู้

Auther name : พชร ปิ่นสุวรรณ

Copy : etc.

Product detail

พบกับนิทานอีสปแสนสนุก ลักษณะการนำเสนอเป็นนิทานภาพในลักษณะการ์ตูนพร้อมบทกลอนที่อ่านเข้าใจง่าย เรื่องราวจากนิทานอีสปที่ผู้คนส่วนใหญ่รู้จักกันดีอยู่แล้ว เพื่อช่วยให้เด็กๆ ได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาได้อย่างดียิ่ง นอกจากนี้ท้ายเล่มยังได้สรุปแง่คิดหรือคติที่ได้จากนิทานแต่ละเรื่องไว้ตอนท้ายเล่มให้เด็ก ๆ นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

Related Products