Active Reader เทคโนโลยีกับสิ่งประดิษฐ์

Download
Share
picture

Active Reader เทคโนโลยีกับสิ่งประดิษฐ์

Series name : CD รอบรู้สู่โลกกว้าง

Auther name : ฝ่ายวิชาการ

Copy : etc.

Product detail

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชุด “รอบรู้โลกกว้าง" เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทำให้ผู้อ่านได้ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของทุกคน เช่น ดาวเทียมสื่อสารรอบโลก การทำงานของเตาไมโครเวฟ เครื่องล้างจาน เรือดำน้ำ เนื้อหาจะทำให้ผู้อ่านทราบถึงความรู้ของสิ่งประดิษฐ์ ที่อำนวยความสะดวกสบายให้แก่เราในปัจจุบัน

Related Products