Active Reader ตะลุยเมืองพิศวง
Download
Share

Active Reader ตะลุยเมืองพิศวง

Series name : CD คณิตศาสตร์แสนสนุก

Auther name : ฝ่ายวิชาการ

Copy : etc.

Product detail

เมื่อลูกชายคนเล็กของครอบครัวได้รับการคัดเลือกให้เข้าแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ทุกคนจึงช่วยกันสอนและแนะนำวิธีการคำนวณในรูปแบบที่หลากหลายและเข้าใจง่าย

Related Products