Active Reader เด็กหญิงไม้ขีดไฟ
Download
Share
picture

Active Reader เด็กหญิงไม้ขีดไฟ

Series name : CD ยอดนิทานของโลก (นิทาน2ภาษา)

Auther name : ฝ่ายวิชาการ

Copy : etc.

Product detail

คืนก่อนวันคริสต์มาสที่แสนเหน็บหนาว เด็กหญิงคนหนึ่ง เดินขายไม้ขีดไฟไปตามท้องถนนที่ปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลน ไม่มีใครสนใจไม้ขีดไฟของเธอเลย เด็กหญิงทั้งหิวและหนาว เธอใช้ไม้ขีดไฟที่มีอยู่เพียงเล็กน้อย จุดเพื่อก่อให้เกิดความอบอุ่นแก่ร่างกายแล้วสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้น...

Related Products