Active Reader จักรพรรดิผู้โง่เขลา
Download
Share
picture

Active Reader จักรพรรดิผู้โง่เขลา

Series name : CD ยอดนิทานของโลก (นิทาน2ภาษา)

Auther name : ฝ่ายวิชาการ

Copy : etc.

Product detail

กาลครั้งหนึ่งมีจักรพรรดิที่ชอบแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าใหม่ๆ และเมื่อใดที่ได้เสื้อผ้าชุดใหม่พระองค์จะต้องจัดขบวนแห่ไปตามถนน วันหนึ่ง มีชายเจ้าเลห์ 2 คนปลอมตัวเป็นช่างตัดเสื้อ และบอกกับจักรพรรดิว่าสามารถตัดเสื้อที่พิเศษที่สุดในโลกได้โดยขอเพชรพลอยเพื่อนำไปใช้ในการตัดเย็บ จักรพรรดิส่งทหารที่ซื่อสัตย์คนแล้วคนเล่าไปหาช่างตัดเสื้อเพื่อดูความเรียบร้อยและในที่สุดพระองค์ก็เสด็จไปดูด้วยพระองค์เอง...

Related Products