Active Reader ถั่ววิเศษกับกลิ่นหอม

Download
Share
picture

Active Reader ถั่ววิเศษกับกลิ่นหอม

Series name : CD ยอดนิทานของโลก (นิทาน2ภาษา)

Auther name : ฝ่ายวิชาการ

Copy : etc.

Product detail

พี่น้อง 2 คน ได้รับมรดกหลังจากพ่อแม่ตายไป พี่ชายได้ทรัพย์สินจำนวนมาก แต่น้องชายได้เพียงยุ้งข้างพังๆ ทุ่งนาที่แห้งแล้งและสุนัขตัวหนึ่งเท่านั้น ครั้งถึงฤดูเพราะปลูกน้องชายจึงใช้สุนัขไถนา ขณะนั้นพ่อค้าคนหนึ่งเห็น จึงท้าพนันถ้าสุนัขไถนานได้ จะยกสินค้าให้ทั้งคันรถ...

Related Products