1 ปีใช้จ่ายอย่างพอเพียง
Download
Share

1 ปีใช้จ่ายอย่างพอเพียง

ISBN : 9786168090190

Series name : ชุด ใช้จ่ายอย่างพอเพียง

Auther name : อรสรวง บุตรนาค

Copy : etc.

Product detail

นำเสนอเนื้อหาในรูปแบบของบันเทิงคดี เป็นเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งประกอบด้วย พ่อแม่และลูก 2 คน ดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อให้ลูกทั้งสองเรียนรู้เรื่องเงิน การรู้จักใช้เงิน การประหยัดเงิน และใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ซึ่งท้ายเล่มจะมีกิจกรรมให้เด็กได้ทบทวนความรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์ตามที่ได้อ่านมา

Related Products