รักชาติ รักบรรพบุรุษไทย
Download
Share

รักชาติ รักบรรพบุรุษไทย

ISBN : 9789744395252

Series name : ชุด รักไทย ภูมิใจชาติ

Auther name : ปิยะพร เศรษฐศิริไพบูลย์

Copy : etc.

Product detail

นำเสนอเนื้อหาในรูปแบบของการเล่าเรื่อง โดยมีตัวละครเป็นช้างซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาติไทยเป็นตัวดำเนินเรื่องเกี่ยวกับบรรพบุรุษไทย พร้อมทั้งแทรกความรู้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในแต่ละตอน เพื่อให้เด็ก “รักและภูมิใจในความเป็นไทย”

Related Products