ชุด แบบฝึกหรรษา เรื่องสมมาตร (แบบฝึก+ใบงาน)
Download
Share

ชุด แบบฝึกหรรษา เรื่องสมมาตร (แบบฝึก+ใบงาน)

ISBN : 8859281701630

Series name : Play N Grow

Auther name : ฝ่ายวิชาการ

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึกเพื่อซ้ำ ย้ำ ทวน และแสดงให้เห็นความเข้าใจหลักการเรียนรู้ผ่านการเล่นใบงาน เพื่อแสดงพัฒนาการทางการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม

Subject :

Related Products