ฐานกรณ์สอนอ่านเขียน : ชุดบัตรรูปปาก
Download
Share

ฐานกรณ์สอนอ่านเขียน : ชุดบัตรรูปปาก

Series name : ฐานกรณ์สอนอ่านเขียน

Auther name : บจก.อักษร โกลบอล เอ็ด

Copy : etc.

Product detail

สื่อพัฒนาทักษะการอ่านเขียนภาษาไทย สำหรับเด็กที่เริ่มต้นเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการออกเสียงที่ถูกต้องโดยใช้ความรู้ฐานกรณ์ในการฝึกฝนการออกเสียงภาษาไทยตามรูปปากและสัญลักษณ์ ประกอบด้วยบัตรรูปปาก จำนวน 44 ใบ

Related Products