ตัวเลขแสนสนุกเด็กเก่ง 123
Download
Share
picture

ตัวเลขแสนสนุกเด็กเก่ง 123

Series name : ชุดคัดเขียน

Auther name : นิภาพัชร์ ปิ่นสุวรรณ

Copy : etc.

Product detail

เหมาะสำหรับเด็กอายุ 2 ปีขึ้นไป เนื้อหาในเล่มเป็นการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ของเด็กๆ ด้วยกิจกรรมหลากหลาย ทั้งการโยงเส้นจับคู่ การลากเส้นรูปแบบต่างๆ การฝึกเขียนตัวเลขอารบิกและตัวเลขไทย การนับจำนวน การบวกเลข ฝึกความคิดสร้างสรรค์ในการระบายสี ที่จะทำให้เด็กๆ เพลิดเพลินไปกับตัวเลขได้อย่างสนุกสนาน พร้อมทั้งมีพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ควบคู่กัน

Related Products