ABC เด็กเก่ง
Download
Share
picture

ABC เด็กเก่ง

Series name : ชุดคัดเขียน

Auther name : นิภาพัชร์ ปิ่นสุวรรณ

Copy : etc.

Product detail

เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป ซึ่งเด็กๆ จะได้พัฒนาทักษะ ทั้งการอ่านและการฝึกคัดเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ ทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก รวมถึงได้เรียนรู้คำศัพท์ใกล้ตัวเพิ่มขึ้นกว่า 100 คำ นอกจากนี้ ยังได้สนุกสนานไปกับกิจกรรมฝึกทักษะหลากหลาย ที่จะช่วยพัฒนาสมองทั้ง 2 ด้าน และทำให้เด็กๆ เก่งขึ้น เก่งขึ้น...

Related Products