ลูกแกะจอมโกง
Download
Share
picture

ลูกแกะจอมโกง

ISBN : 9786162122675

Series name : นิทานภาพสร้างเสริมภาวะผู้นำ

Auther name : Chang Ji-yoon ผู้แปล นิติกร ฤทธิโคตร

Copy : etc.

Product detail

ผู้นำต้องเปิดใจกว้าง มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นการแข่งขันใดๆ ย่อมมีแพ้และชนะ แต่ชัยชนะที่ได้มาด้วยความเจ้าเล่ห์เพทุบายย่อมไม่มีคุณค่าและความภูมิใจในตนเอง ลูกแกะแองจี้จะบอกเราว่า
การเปิดใจกว้างและซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น ทำให้ทุกคนสามารถเป็น“ผู้ชนะ”ได้ทั้งนั้น

Related Products