ลูกแกะจอมโกง
ลูกแกะจอมโกง

Share
picture
Share

ISBN : 9786162122675

Series name : นิทานภาพสร้างเสริมภาวะผู้นำ

Auther name : Chang Ji-yoon ผู้แปล นิติกร ฤทธิโคตร

Copy : etc.

Product detail

ผู้นำต้องเปิดใจกว้าง มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นการแข่งขันใดๆ ย่อมมีแพ้และชนะ แต่ชัยชนะที่ได้มาด้วยความเจ้าเล่ห์เพทุบายย่อมไม่มีคุณค่าและความภูมิใจในตนเอง ลูกแกะแองจี้จะบอกเราว่า
การเปิดใจกว้างและซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น ทำให้ทุกคนสามารถเป็น“ผู้ชนะ”ได้ทั้งนั้น

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB