น้องหนูมีน้องน้อย
น้องหนูมีน้องน้อย

Share
picture
Share

ISBN : 9789744393548

Series name :

Auther name : Josef Anton ผู้แปล อรพินท์ อยู่หลาย

Copy : etc.

Product detail

เด็กๆ ที่กำลังจะกลายเป็นคุณพี่มือใหม่ ต่างมีคำถามมากมายเกี่ยวกับน้องน้อยที่กำลังจะลืมตาดูโลก เช่น น้องมาจากไหน น้องจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย แม่จะรักเราเหมือนเดิมไหม ฯลฯ แต่จะตอบคำถามเหล่านี้ให้คุณพี่มือใหม่เข้าใจได้อย่างไร มาค้นหาคำตอบด้วยกันสิจ๊ะ

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB