ปราสาทใหญ่ไร้ความสุข
Download
Share

ปราสาทใหญ่ไร้ความสุข

ISBN : 9789744395115

Series name : ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

Auther name : Genevieve Gote ผู้แปล นิภา จิราภรณ์

Copy : etc.

Product detail

ราชาอยากสร้างบ้านใหญ่จึงออกไปตัดต้นไม้และเนินหญ้าตามเนินเขาโดยรอบและเอามาสร้างบ้านของตนจนได้บ้านหลังใหญ่เหมือนปราสาท แต่เพื่อนๆที่อาศัยเนินเขาบริเวณนั้นกลับเดือดร้อน เพราะบ้านของมันหายไปหมด ราชาสำนึกผิดจึงช่วยนำส่วนต่างๆในปราสาทกลับคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อนๆจึงแอบสร้างบ้านของมันใหม่ เพื่อตอบแทนน้ำใจของราชา ถึงราชาจะได้บ้านหลังเล็กลงแต่ก็เป็นสุขเพราะเพื่อนๆของราชาได้บ้านกลับคืนสู่เนินเขาเขียวอีกครั้ง

Related Products