ราชารีไซเคิล
Download
Share

ราชารีไซเคิล

ISBN : 9789744395108

Series name : ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

Auther name : Genevieve Gote ผู้แปล นิภา จิราภรณ์

Copy : etc.

Product detail

ราชาเป็นแมวที่ชอบซื้อแต่ของใหม่ๆ และทิ้งของเหล่านั้นลงบ่อน้ำเมื่อเบื่อแล้ว อยู่มาวันหนึ่ง ราชาออกไปตกปลาและตกได้ขยะกองมหึมาที่มันเคยทิ้งไว้ แต่ราชาเข้าใจว่าเป็นปีศาจ จนเพื่อนๆสัตว์มาบอกว่ากองขยะนี้มีแต่ของที่ใช้งานได้ ราชาจึงช่วยนำขยะเหล่านั้นมาสร้างสรรค์ใหม่เป็นสวนสนุกริมน้ำให้เพื่อนๆเล่น ขยะเหล่านั้นจึงหมดไป

Related Products