นกน้อยไม่อยากเป็นนก
Download
Share
picture

นกน้อยไม่อยากเป็นนก

ISBN : 9789744393111

Series name : นิทานภาพส่งเสริมการอ่าน

Auther name : Christian Merveille ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์

Copy : etc.

Product detail

เกิดมาเป็นนกอยู่แต่ในรัง น่าเบื่อเสียจริง ลองเป็นสัตว์อื่นดูบ้างดีกว่า
นกน้อยจึงตัดสินใจออกจากรังไปตามใจคิด...พบชีวิตสัตว์นานาชนิด
ท้ายที่สุด นกน้อยที่ไม่อยากเป็นนกตัวนี้ จะเลือกใช้ชีวิตเป็นเช่นสัตว์ชนิดใด

Related Products