ขยะมหัศจรรย์ของบิลลี่
Download
Share
picture

ขยะมหัศจรรย์ของบิลลี่

ISBN : 9786164720398

Series name : ก้าวแรกสู่การเรียนรู้

Auther name : Heidi D'hamers และ Gunter Seger ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์ Gunter Seger ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์

Copy : etc.

Product detail

กระต่ายน้อยบิลลี่กับแม็ตตี้เพื่อนรัก นำอาหารออกไปกินในป่าใหญ่ แต่เดินไปตรงไหนก็มีแต่ขยะเต็มไปหมด ทำอย่างไรให้ป่าแห่งนี้สะอาดหมดจด ทั้งสองจึงคิดนำขยะมาแปลงร่างสร้างสิ่งประดิษฐ์ โอ้โฮ! ทำหุ่นยนต์ เครื่องบิน ตุ๊กตา รถขนของ โมบายของเล่น เสร็จแล้วนำไปขายได้เงินมาจับจ่ายซื้อของ

Related Products