แจกฟรี! โปสเตอร์ใบความรู้ “ถ้อยคำสำนวนไทย”

แจกฟรี!! ใบเดียวก็เอาอยู่ เนื้อหาแบบสรุป สั้น กระชับ เรียนรู้การใช้สำนวนไทยได้ถูกต้อง คุณครูนำไปประกอบการสอนก็ดี หรือส่งต่อให้ผู้เรียนใช้ทบทวนความรู้ก็ได้ ดาวน์โหลดเลย!


 

ดาวน์โหลด ใบงาน อจท. อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<
ดาวน์โหลด ใบความรู้และใบงาน อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<

 
Share

Relate article