แจกฟรี! โปสเตอร์ความรู้ การประเมินผลในฐานะกลไกการเรียนรู้ AaL

แจกฟรี! โปสเตอร์ความรู้ การประเมินผลในฐานะกลไกการเรียนรู้ AaL (Assessment as Learning) เป็นการประเมินที่เกิดขึ้นขณะทำการเรียนการสอน โดยมีครูทำหน้าที่สอนและสนับสนุนให้ผู้เรียนประเมินตัวเอง ดาวน์โหลดเลย!


 

ดาวน์โหลด ใบงาน อจท. อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<
ดาวน์โหลด ใบความรู้และใบงาน อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<

 
Share

Relate article