7 คำชม ภาษาอังกฤษ แบบสุด Cool! ที่ให้ครูใช้ในห้องเรียน!

 
7 คำชม ภาษาอังกฤษนี้ คุณครูสามารถนำไปปรับใช้ในการสอนได้ทั้งในห้องเรียนและออนไลน์ เพื่อเพิ่ม Gimmick น่ารัก ๆ ให้ห้องเรียนครึกครื้นได้เลยครับ 
 
Share

Relate article