อย่ารอช้า! ดาวน์โหลดโปสเตอร์ความรู้ 6 ขั้นตอนสอนการคิดแบบ STEM

โปสเตอร์ความรู้ STEM 6 ขั้นตอนนี้ คุณครูสามารถนำสิ่งของรอบตัวมาใช้สอนตามหลักการคิดแบบ STEM สอนสนุก ติดบอร์ดในห้องเรียนก็สะดุดตา หรือจะใช้เป็นสื่อประกอบการสอนในห้องเรียนออนไลน์ก็ไม่เหมือนใคร!


 

Share

Relate article