แจกฟรี! ใบความรู้สอนการใช้ รร (ร หัน)

แจกฟรี!! ตัวช่วยครูไทย   ให้นำไปใช้สอนนักเรียนให้เข้าใจง่ายในภาพเดียว    กับการใช้ รร (ร หัน) ในภาษาไทย ทั้งแบบมีตัวสะกดและไม่มีตัวสะกด ดาวน์โหลดเลย!


 

ดาวน์โหลด ใบงาน อจท. อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<
ดาวน์โหลด ใบความรู้และใบงาน อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<

 
Share

Relate article