แจกฟรี! โปสเตอร์ความรู้ 8 ขั้นตอน สอนล้างมือ สร้างวินัยให้เกิดจนเป็นนิสัย❗️

แจกฟรี!! โปสเตอร์ความรู้ 8 ขั้นตอน สอนล้างมือ สร้างวินัยให้เกิดจนเป็นนิสัย❗️
ให้คุณครูใช้ติดบอร์ด หรือส่งต่อให้ผู้ปกครอง ฝึกวินัยการล้างมือทำได้ง่าย ๆ ตามขั้นตอนนี้! ดาวน์โหลดเลย!


 

ดาวน์โหลด ใบงาน อจท. อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<
ดาวน์โหลด ใบความรู้และใบงาน อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<

 
Share

Relate article