ใบงาน กิจกรรมเรื่องสี! สำหรับครูศพด.

 
 
 

ใบงาน กิจกรรมเรื่องสี! สำหรับครูศพด. พร้อมดาวน์โหลดแล้ว!

 

อักษรจัดให้กับตัวอย่างกิจกรรมเรื่องสี! ในใบงานหรรษา พัฒนาทักษะพื้นฐานการเรียนรู้ ให้ครู ศพด. มอบหมายเป็นกิจกรรมให้เด็ก ๆ ฝึกทำที่บ้าน

-ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กและความคิดสร้างสรรค์ จากการขีด เขียน ลากเส้น ระบายสี ฯลฯ
-เด็กทำความรู้จักสี จากกิจกรรม รู้จักการสังเกต การจำแนกสี พร้อมคำถามพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย

 

ดาวน์โหลด ใบงาน อจท. อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<
ดาวน์โหลด ใบงาน อื่น ๆ ได้ที่     >>> คลิก <<<

 
Share

Relate article