ดาวน์โหลดฟรีใบความรู้ 5R อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แจกฟรี!! ตัวช่วยครูสังคมฯ ช่วยสอนเรื่องหลักการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ใช้อย่างไรให้ประหยัด คุ้มค่า และก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด สามารถนำไปใช้ประกอบการสอนได้ง่ายขึ้น สรุปให้เห็นเป็นภาพ เข้าใจได้ในภาพเดียว ดาวน์โหลดเลย!


 

ดาวน์โหลด ใบงาน อจท. อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<
ดาวน์โหลด ใบความรู้และใบงาน อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<

 
Share

Relate article