แจกฟรี!! แผนภาพสรุปความรู้ ระบบสุริยะ

ใบงานระบบสุริยะ

ตัวช่วยครูวิทย์ ที่รวบข้อมูลระบบสุริยะให้เข้าใจง่ายในภาพเดียว สรุปให้เห็นเป็นภาพ เข้าใจง่าย ช่วยครูสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น ป.4 เรื่องระบบสุริยะ นำไปใช้เป็นใบความรู้ประกอบการสอนได้อย่างมืออาชีพ
 

ดาวน์โหลด ใบงาน อจท. อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<
ดาวน์โหลด ใบงาน อื่น ๆ ได้ที่     >>> คลิก <<<

Share

Relate article