แจกฟรีกิจกรรมเกมการศึกษาปฐมวัย

 
🚀แจกฟรีกิจกรรมเกมการศึกษาปฐมวัย🚀 
เน้นพัฒนาทักษะทางอารมณ์และความรู้สึกให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้การแสดงสีหน้าทางอารมณ์ในรูปแบบการสอนที่สนุกมากขึ้น ผ่านการเล่นจับคู่ ตัดแปะ เรียงลำดับ และการสังเกต


 

ดาวน์โหลด ใบงาน อจท. อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<
ดาวน์โหลด ใบความรู้และใบงาน อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<

 
Share

Relate article