ช่วยครูจัดกิจกรรมให้เด็ก ๆ สนุกกับการทดลองวิทยาศาสตร์ ด้วยใบงาน พร้อมดาวน์โหลดฟรี!

แจกฟรี!! ตัวช่วยครูวิทย์ฯ ฝึกกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์จากกิจกรรมที่ให้เด็กคิดและลงมือทำ ดาวน์โหลดเลย!


 

ดาวน์โหลด ใบงาน อจท. อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<
ดาวน์โหลด ใบความรู้และใบงาน อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<

 
Share

Relate article