ดาวน์โหลดฟรี❗ บัตรความรู้ทายสิฉันเป็นใคร

 

แจกฟรี ! บัตรความรู้ทายสิฉันเป็นใคร

ดาวน์โหลดฟรี!! ฝึกสมองเด็กได้ทักษะการคิด บัตรความรู้นี้ครูปฐมวัยสามารถส่งต่อให้ผู้ปกครองจัดกิจกรรมร่วมกับเด็ก ๆ เพียงทายคำจากบัตรความรู้ ที่มาพร้อมกับภาพเฉลยสามารถใช้ตัดเป็นบัตรภาพได้ด้วย


 

ดาวน์โหลด ใบงาน อจท. อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<
ดาวน์โหลด ใบความรู้และใบงาน อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<

 
Share

Relate article