แจกฟรี! รวมไอเดียกิจกรรม STEM ประจำเดือนมิถุนายน

แจก      5 ใบงาน ไอเดียกิจกรรมสะเต็ม [ STEM ] ประจำเดือนมิถุนายน คุณครูดาวน์โหลดไปทำกิจกรรมในชั้นเรียนได้เลย ฟรี! ดาวน์โหลดเลย!


 

ดาวน์โหลด ใบงาน อจท. อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<
ดาวน์โหลด ใบความรู้และใบงาน อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<

 
Share

Relate article